Dodatkowa klauzula ochronna dodana do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Dodatkowa klauzula ochronna dodana do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Światowa Rada Sportów Motorowych zatwierdziła środki umożliwiające Międzynarodowej Federacji Samochodowej dokonywanie w "wyjątkowych okolicznościach" szybszych zmian w regulacjach większością głosów.

Formuła 1, podobnie jak inne serie wyścigowe podlegające Międzynarodowej Federacji Samochodowej zostały zawieszone z powodu trwającej epidemii koronawirusa Covid-19 i kilka z nich stoi w obliczu niepewnej przyszłości.

W piątek Światowa Rada Sportów Motorowych zatwierdziła wprowadzenie klauzuli ochronnej do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, która przełamuje obecny wymóg uzyskania jednomyślnej zgody wszystkich konkurentów na zmianę przepisów w ramach poszczególnych mistrzostw FIA. Nowa klauzula oznacza finalnie, że zatwierdzenie decyzji będzie wymagało jedynie większości i będą podejmowane szybciej.

"W obliczu niezrównanego kryzysu Covid-19 FIA nadal wprowadza zmiany w swoich procesach regulacyjnych, aby w miarę możliwości łagodzić wpływ i zabezpieczyć sport na przyszłość. Dlatego oprócz wcześniej ogłoszonych zmian w szczegółowych przepisach sportowych i technicznych dotyczących mistrzostw, Światowa Rada Sportu Samochodowego zatwierdziła teraz wprowadzenie klauzuli ochronnej do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego - czytamy w oświadczeniu Międzynarodowej Federacji Samochodowej.

"Klauzula ochronna obejmie obecny wymóg uzyskania jednomyślnej zgody wszystkich zawodników na zmianę przepisów w ramach poszczególnych mistrzostw FIA, pucharów itp., umożliwiając FIA, w pewnych wyjątkowych okolicznościach, modyfikację przepisów z krótszym okresem wprowadzenia oraz za zgodą większości konkurentów prawidłowo zgłoszonych do danych mistrzostw FIA, pucharów itp."

Image: © Motorsport Grand Prix