FIA aktualizuje informacje po ostatnim posiedzeniu Komisji Formuły 1

Grand Prix Sao Paulo / © Alfa Romeo F1 Team Orlen / DPPI

Międzynarodowa Federacja Samochodowa podała aktualne informacje dotyczące kluczowych kwestii, które były omawiane podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Komisji Formuły 1. Głównym obszarem dyskusji była jazda na mokrej nawierzchni, wycofywanie koców grzewczych oraz reguły parku zamkniętego.

Przed rozpoczęciem ostatniego w tym sezonie weekendu wyścigowego w Abu Zabi, prezydent Mohammed ben Sulayem, pogratulował imponującego sezonu dyrektorowi F1, Stefano Domenicaliemu oraz wszystkim kierowcom.

W trakcie spotkania grupa składająca się z zespołów, przedstawicieli F1 i FIA, omówiła wymagające przedyskutowania kwestie, między innymi ściganie na mokrej nawierzchni. Było to spowodowane opiniami kierowców, którzy zwrócili uwagę, że po wprowadzeniu samochodów nowej generacji, zmniejszyła się widoczności.

Innymi punktami spotkania były zmiany w stosowaniu systemu DRS oraz możliwe modyfikacje w regułach parku zamkniętego, a także strategia dotycząca koców grzewczych, które mają zostać zakazane od roku 2024.

Wszystkie zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Światową Radę Sportów Motorowych.

Regulacje

Komisja Formuły 1 została poinformowana przez FIA, że w ramach ciągłego zaangażowania w ewolucję i udoskonalanie Regulacji Sportowych na 2024 rok, ta zamierza przeprowadzić przegląd owych regulacji. Podczas analizy będą prowadzone konsultacje z osobami związanymi z Formułą 1, a wszelkie zmiany mają zostać zatwierdzone do końca kwietnia 2023, zgodnie ze standardami FIA.

Wyścigi podczas deszczowych warunków

W trakcie bieżącego sezonu bardzo często pojawiały się opinie kierowców sugerujące, że największym problem aktualnej generacji bolidów jest bardzo ograniczona widoczność w trakcie deszczowych warunków.

Z tego powodu FIA zdecydowała się rozpocząć badania skutkujące zdefiniowaniem części, które miałyby na celu zmniejszenie skali rozprysku, powstającego podczas jazdy na mokrej nawierzchni. Mają one składać się z:

  • Utworzenia standardowego nadwozia, które miałoby powstrzymywać rozpryskiwanie wody poprzez zastosowanie minimalnej zabudowy nad kołami (nadkola),
  • Zrozumienia przepływu wody zebranej przez panele podpodłogowe, aby rozpoznać ich znaczenie,
  • Upewnienia, że konstrukcja nie utrudniałaby wymiany opon,
  • Znalezienia dodatkowych możliwości, takich jak dodatkowe światła poprawiające widoczność samochodu.

Części te mogłyby zostać montowane jedynie przed wyścigiem lub podczas czerwonej flagi spowodowanej opadami deszczu.

Komisji przedstawiono wstępne prace i koncepcje, a FIA będzie kontynuować badania nad udoskonaleniem propozycji. Dalsze aktualizacje mają zostać zaprezentowane w 2023 roku.

Kary dotyczące jednostek napędowych

Komisja omówiła również możliwość zmian w karach za naruszenia dotyczące jednostek napędowych. Uzgodniono, że obecny system nie jest wystarczającym środkiem, który odstraszałby zespoły od strategicznych wymian części i zachęca do zmiany większej liczby elementów, niż jest to konieczne. To ostatecznie powoduje zwiększenie kosztów i podważa roczne ograniczenia dotyczące silników. Kwestia ta ma być dalej omawiana w celu analizy i udoskonalenia.

Strategia w sprawie koców grzewczych

Celem FIA i Formuły 1 pozostaje usunięcie koców grzewczych od sezonu 2024, jednak po licznych dyskusjach, Komisja zdecydowała się odłożyć wszelkie decyzje do lipca 2023 roku, umożliwiając zebranie dodatkowych danych i opinii na temat testów, aby w pełni nakreślić wnioski.

Aktywacja systemu DRS po starcie, restarcie lub samochodzie bezpieczeństwa

Komisja zatwierdziła propozycję metody zbliżenia stawki do siebie i zachęcenia do ścigania poprzez przyspieszenie aktywacji systemu DRS po zaledwie jednym okrążeniu od startu wyścigu, bądź zjazdu samochodu bezpieczeństwa. Będzie to testowane podczas wyścigów sprinterskich w 2023 roku, z myślą o wprowadzeniu do wszystkich wyścigów od sezonu 2024.

Reguły parku zamkniętego podczas weekendów sprinterskich

Omówiono również kwestię uproszczenia reguł parku zamkniętego podczas weekendów sprinterskich. Komisja zauważyła, że takie weekendy nakładają dodatkowe wymagania operacyjne na FIA, ze względu na znaczny wzrost wniosków o wprowadzenie reguły między kwalifikacjami a sprintem.

Uszkodzenia podczas sprintu

Istniejący system radzenia sobie ze skutkami uszkodzeń spowodowanych wypadkiem podczas sesji sprinterskiej zostanie uproszczony. Przydział odszkodowania za szkody wynikające z wypadku zostanie zastąpiony stałą kwotą dla zespołu. Komisja zatwierdziła zwiększenie kwoty odszkodowania za każdy sprint ze 150 tysięcy do 300 tysięcy dolarów. Wszystkie inne dodatki za sprint i szkody materialne zostaną usunięte.

Regulamin techniczny i finansowy

Drobne poprawki do regulaminu zostały jednogłośnie zatwierdzone. Dodatkowo sfinalizowano przepisy dotyczące zaostrzenia wytrzymałości pałąka znajdującego się nad głową kierowcy od 2024 roku.

Image: © Alfa Romeo F1 Team Orlen / DPPI