FIA porówna kanały hamulcowe Racing Point i Mercedesa

Sergio Perez - BWT Racing Point F1 Team / Sergio Perez - BWT Racing Point F1 Team / © Motorsport Grand Prix

Delegaci FIA zabezpieczyli przednie oraz tylne kanały hamulcowe z samochodów Racing Point i porównają je z tymi, które były używane w ubiegłorocznym bolidzie Mercedesa.

Po zakończeniu niedzielnego wyścigu o Grand Prix Styrii zespół Renault złożył protest, dotyczący konstrukcji kanałów doprowadzających powietrze do chłodzenia hamulców w samochodach Sergio Pereza oraz Lance’a Strolla.

Zdaniem francuskiego zespołu Racing Point w swojej tegorocznej konstrukcji RP 20 wykorzystuje projekt kanałów hamulcowych, łudząco podobny do tego, który w ubiegłym roku stosowany był w samochodzie Mercedesa noszącym oznaczenie W10.

Jeżeli zarzuty podnoszone przez Renault potwierdzą się, oznacza to, że zespół Racing Point dopuścił się w tej kwestii złamania szeregu zapisów ogólnych regulaminu sportowego Formuły 1 takich, jak artykuł 2.1 (ogólne zobowiązanie do przestrzegania zapisów regulaminu sportowego), artykuł 3.2 (spełnienie warunków kwalifikowalności i bezpieczeństwa w treningach i wyścigu) oraz zapisów szczegółowych z załącznika numer 6 zawierającego zbiór przepisów dotyczących części, które zespoły Formuły 1 muszą opracować samodzielnie i nie mogą nabyć ich od innych ekip. To właśnie zapisy tego załącznika stanowiły podstawę do uznania protestu zespołu Renault za zasadny, zgodnie z punktem 13 regulaminu sportowego FIA.

Załącznik 6 regulaminu sportowego Formuły 1 nakazuje każdemu zespołowi samodzielne opracowanie między innymi kanałów doprowadzających powietrze do chłodzenia hamulców zgodnie z wytycznymi zawartymi w punktach 11.4, 11.5 oraz 11.6 regulaminu technicznego Formuły 1.

Uznanie zasadności protestu Renault, dotyczącego kwestii technicznej niemożliwej do rozpoznania na miejscu, skutkowało koniecznością zebrania materiału dowodowego dla dalszego postępowania w tej sprawie. W tym celu delegaci techniczni FIA zaplombowali i zarekwirowali przednie i tylne kanały wlotowe do hamulców z samochodów Sergio Pereza (11) oraz Lance’a Strolla (18). Delegaci zobowiązali także Mercedesa do dostarczenia analogicznych części pochodzących z ubiegłorocznego samochodu W10 w celu przeprowadzenia bezpośredniego porównania.

Co więcej, departament techniczny FIA powołał w tej sprawie pełnomocnika, który będzie kontaktować się z Racing Point, Mercedesem oraz Renault w sprawie przekazywania sędziom i delegatom technicznym niezbędnej dokumentacji oraz sprawozdań.

Dzięki analizie dowodów możliwa będzie odpowiedź na pytanie, czy zespół Racing Point nie naruszył punktów 1, 2a oraz 2c załącznika numer 6 do regulaminu sportowego Formuły 1.

Wszczęcie przez FIA postępowania na wniosek Renault oznacza, że aktualne wyniki uzyskane przez Pereza i Strolla w wyścigu o Grand Prix Styrii, należy traktować jako prowizoryczne do czasu zakończenia postępowania.

Image: © Motorsport Grand Prix