FIA przedstawia szczegółowy kodeks postępowania dla rosyjskich i białoruskich kierowców

Nikita Mazepin - Haas F1 Team / © Haas F1 / LAT Images

Międzynarodowa Federacja Samochodowa opublikowała kodeks postępowania, którego rosyjscy i białoruscy kierowcy muszą przestrzegać aż do odwołania, w związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę.

Po nadzwyczajnym posiedzeniu Światowej Rady Sportów Motorowych, w związku ze zbrojną inwazją na Ukrainę, 28 lutego FIA wydała decyzje w sprawie dalszych startów zawodników rosyjskich i białoruskich w międzynarodowych zawodach sportów motorowych.

Umowa, do której podpisania wzywa się wszystkich rosyjskich i białoruskich zawodników, aby mogli startować w zawodach FIA w tym roku, zawiera następujące warunki:

 1. Będę stosować się do decyzji Światowej Rady Sportów Motorowych z dnia 1 marca 2022 r. Przyjmuję do wiadomości, że jakakolwiek odmowa lub nieprzestrzeganie tych decyzji będzie stanowiło naruszenie artykułu 12.2.1.e Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA i może skutkować nałożeniem kary lub sankcji na podstawie Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Statutu FIA, Przepisów Sądowych i Dyscyplinarnych FIA i/lub na podstawie wszelkich innych obowiazujących przepisów i regulacji FIA.
 2. Przyjmuję do wiadomości zdecydowane zobowiązanie FIA do solidarności z narodem ukraińskim, Ukraińską Federacją Samochodową oraz wszystkimi osobami cierpiącymi w związku z trwającym konfliktem.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że mogę uczestniczyć w zawodach wyłącznie w charakterze indywidualnym i neutralnym, a nie jako przedstawiciel Rosji lub Białorusi.
 4. Nie będę publicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych eksponować żadnych rosyjskich/białoruskich symboli narodowych, barw ani flag.
 5. Nie będę umieszczać na swoich kombinezonach, ubraniach, akcesoriach lub przedmiotach osobistych, ani na swoim sprzęcie lub samochodach, żadnych elementów związanych z moim uczestnictwem w zawodach lub w inny sposób związanych z moją rolą jako uczestnika imprez, takich jak:
  • Flaga rosyjska lub białoruska (obecna lub historyczna);
  • Jakakolwiek ilustracja lub odniesienie do flagi rosyjskiej lub białoruskiej;
  • Jakiekolwiek godło państwowe lub inny symbol państwowy Rosji/Białorusi (np. herb Rosji/dwugłowy orzeł Rosji);
  • Wyrazy „rosyjski”, „Rosja”, „Białoruś”, „białoruski”, „Rosyjska Federacja Samochodowa”, „Białoruska Federacja Samochodowa”, lub akronimy „RUS” lub „RAF” lub „BAF”, „FBA”, „BLR” w jakimkolwiek języku lub formacie;
  • Godło Rosyjskiej Federacji Samochodowej („RAF”) lub Białoruskiej Federacji Samochodowej („FBA”/„BAF”).
 6. Przyjmuję do wiadomości, że podczas zawodów nie będą odtwarzane hymny narodowe Rosji/Białorusi. Nie będę odgrywać i śpiewać rosyjskiego/białoruskiego hymnu narodowego podczas oficjalnej imprezy lub na innym terenie podlegającym kontroli FIA, organizatora lub promotora imprezy.
 7. Nie będę składać żadnych oświadczeń, komentować, podejmować żadnych działań ani zachowywać się w sposób szkodliwy dla interesów FIA, jakichkolwiek zawodów i/lub sportów motorowych. W szczególności, nie będę wyrażać żadnego wsparcia (bezpośredniego lub pośredniego) dla działań Rosji i/lub Białorusi w odniesieniu do Ukrainy.
 8. Zawsze będę przestrzegał:
  • Wszystkich regulaminów i przepisów FIA, wytycznych, procedur, z okresowymi zmianami;
  • Wszystkich decyzji, orzeczeń i wskazówek FIA;
  • Wszystkich obowiązujących sankcji.
  • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że FIA może zastosować dalsze środki lub wydać decyzje w odniesieniu do mojego uczestnictwa w wydarzeniach w świetle trwającego konfliktu w Ukrainie, w tym prawo do odmowy lub uniemożliwienia mi uczestnictwa i/lub udziału w jakimkolwiek wydarzeniu. Zastosuję się do wszelkich dalszych środków i decyzji.
 9. Przeczytałem i zrozumiałem treść niniejszego zobowiązania kierowcy i przyjmuję do wiadomości, że jest ono dla mnie prawnie wiążące.

Niniejsze Zobowiązanie Kierowcy (w tym wszelkie spory, roszczenia i kontrowersje z niego wynikające lub z nim związane) podlegają wyłącznie prawu francuskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, z zastrzeżeniem wszelkich norm prawa kolizyjnego, które nakazywałyby zastosowanie prawa innej jurysdykcji.

Wszelkie spory, roszczenia i kontrowersje wynikające z niniejszego zobowiązania kierowcy lub z nim związane (1) będą w pełni i ostatecznie rozstrzygane na podstawie i zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym oraz Przepisami Sądowymi i Dyscyplinarnymi FIA; lub (2) (jeżeli dana kwestia wykracza poza zakres Międzynarodowego Kodeksu Sportowego oraz Przepisów Sądowych i Dyscyplinarnych FIA) będą podlegać wyłącznej jurysdykcji Tribunal Judiciaire de Paris.

Image: © Haas F1 / LAT Images