FIA uruchamia platformę przeciwko oszustom

Logo FIA / © Motorsport Grand Prix

FIA otwiera specjalną platformę służącą raportowaniu potencjalnych naruszeń przepisów, podkreślając tym samym swoją politykę zerowej tolerancji dla ewentualnych oszustw.

Bardzo często postęp technologiczny w Formule 1 polega na eksploatowaniu szarej strefy przepisów regulaminu technicznego. Zespoły wraz ze swoimi inżynierami i prawnikami bardzo uważnie śledzą te zapisy, których umiejętna interpretacja może prowadzić do uzyskania znacznej przewagi nad konkurentami.

W obliczu złożoności regulacji technicznych, z jakimi mamy do czynienia w Formule 1, FIA skazana jest poniekąd na pozostawanie w tyle za zespołami. W celu przeciwdziałania temu zjawisku, Federacja zamierza utworzyć platformę służącą anonimowemu zgłaszaniu potencjalnych nieprawidłowości.

Jak podano w specjalnym oświadczeniu FIA, decyzja ta podyktowana jest troską o zachowanie jednolitych standardów w całym światowym motorsporcie:

Misją FIA jest ochrona integralności i reputacji sportów motorowych na całym świecie.”

Nieprawidłowości, jakie będą mogły zostać zgłoszone za pośrednictwem nowopowstałej platformy, obejmować będą nie tylko regulacje techniczne. Zgłaszać będzie można również próby naruszenia limitów budżetowych, co jest szczególnie istotne w obliczu cięć wydatków zaplanowanych na sezon 2021.

Ponadto będzie można raportować wszelkie nieprawidłowości związane z próbami manipulowania konkurencją. Według FIA, kategoria danego przewinienia będzie automatycznie przydzielana poprzez specjalnie opracowany zbiór pytań.

Natychmiast po ogłoszeniu tej decyzji przez FIA rozgorzała dyskusja, czy jest to pokłosie afery związanej z ubiegłorocznym silnikiem Ferrari. FIA przyznała bowiem, że silnik Ferrari nie zawsze był eksploatowany w zgodzie z przepisami, jednakże kontrole nie były w stanie udowodnić w sposób jednoznaczny winy włoskich konstruktorów. Doprowadziło to do powszechnie krytykowanego porozumienia na linii FIA-Ferrari.

Image: © Motorsport Grand Prix