Nowe działania FIA na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Nowe działania FIA na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Po zakończeniu dochodzeń związanych z 28 poważnymi i śmiertelnymi wypadkami, które wydarzyły się na torach wyścigowych w sezonie 2019, FIA wydała szereg nowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

Bazując na wynikach dochodzeń przeprowadzonych przez Departament Bezpieczeństwa FIA oraz pracy Grupy Badania Poważnych Wypadków FIA, wydano szereg nowych zaleceń dotyczących zarówno samochodów jak i torów wyścigowych.

Zmiany w konstrukcji bolidów jednomiejscowych

Według nowych zaleceń FIA, mają zostać opracowane takie rozwiązania techniczne i konstrukcyjne, które zapobiegać będą rozrzucaniu odłamków na torze, co ma być osiągnięte między innymi przez wprowadzenie nowych materiałów kompozytowych.

Dalsze zmiany obejmować będą także struktury bezpieczeństwa biernego, a zatem bocznych i czołowych struktur zderzeniowych. Ich celem będzie zwiększenie zdolności pochłaniania przez nie energii uderzenia, szczególnie w przypadku uderzenia czołowego. Zmiany te są już wprowadzane w Formule 1, a w przypadku niższych serii wyścigowych, mają zostać zaadoptowane w przyszłym roku. Jednocześnie trwają prace nad poprawą struktur bocznych. Docelowo ma zostać opracowana struktura aktywnie reagująca na boczne zderzenie dwóch samochodów, dzięki czemu także ta sekcja posiadać będzie poprawioną zdolność absorbowania energii.

W obrębie przedniego skrzydła, planowany jest przegląd konstrukcji punktów mocowania do nosa bolidu, dzięki czemu ograniczone ma zostać ryzyko urwania się całego elementu, co stanowić może poważne zagrożenie. Ponadto rozważa się wprowadzenie do przedniego skrzydła punktów "kontrolowanej awarii", przez co rozumie się opracowanie płaszczyzny skrzydła w taki sposób, aby przy uderzeniu w zewnętrzne jego sekcje tylko one zostały wyłamane, a obciążenie nie przenosiło się na pozostałą część elementu.

Nowe zalecenia dla bolidów jednomiejscowych przewidują także zmiany w konstrukcji zagłówka, polegające na jego wzmocnieniu, a także modyfikacjach przedniego panelu zapobiegającego dostaniu się elementów nadwozia do monokoku.

Elektroniczne systemy bezpieczeństwa

Zalecenia FIA przewidują opracowanie systemu powiadamiania o wypadkach. Systemy takie mają także łagodzić ich potencjalne następstwa poprzez powiadamianie kierowcy o zagrożeniu, którego mógłby on nie dostrzegać z powodu na przykład układu toru. System taki informować będzie kierowcę, że zbliża się on do miejsca wypadku.

Początkowo takie rozwiązanie bazować ma na światłach zainstalowanych z tyłu samochodu (tzw. światło deszczowe), które mogą zostać użyte do informowania pozostałych zawodników o statusie toru. Światło takie może być też wykorzystane do poinformowania kierowcy o momencie zwolnienia w strefie żółtej flagi.

Docelowo mają zostać opracowane automatyczne generatory sygnału żółtej flagi montowane w bolidach, bezpośrednio sygnalizujące kierowcy zagrożenie na torze.

Ponadto, planowane jest także wprowadzenie systemów monitorowania ciśnienia w oponach do samochodów Formuły 2 oraz Formuły 3 już w tym sezonie.

Rekomendacje dla torów wyścigowych i dyrekcji wyścigu

Nowe zalecenia obejmują program badania zmodyfikowanych barier otaczających tor. Mają one skupić się na optymalizacji zachowania się bariery przy uderzeniu pod małym kątem (0-20 stopni). Wyniki tych prac mają zostać wykorzystane w zbudowaniu nowych barier uderzeniowych specjalnie według wymagań FIA.

Zmiany obejmować będą także pobocza. Opracowane mają zostać nowe sposoby wyhamowywania bolidów które w sposób niekontrolowany opuszczają tor. Według oświadczenia FIA, w tym celu mają zostać opracowane nowe materiały przeciwpoślizgowe, o zwiększonym współczynniku tarcia.

Image: © Motorsport Grand Prix