Zespół Motorsport Grand Prix

Motorsport Grand Prix jest prowadzony przez silny zespół, którego pasją są sporty motorowe. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Jarosław Werner
Wydawca / Redaktor Naczelny
Kontakt e-mail: jaroslaw.werner(at)motorsportgp.pl

Magdalena Kotlińska
Zastępca Redaktora Naczelnego / Redaktor
Kontakt e-mail: magdalena.kotlinska(at)motorsportgp.pl

Marek Jelonek
Redaktor
Kontakt e-mail: marek.jelonek(at)motorsportgp.pl

Damian Hinz
Dziennikarz
Kontakt e-mail: damian.hinz(at)motorsportgp.pl

Kamil Stukus
Dziennikarz
Kontakt e-mail: kamil.stukus(at)motorsportgp.pl

Tymoteusz Taczała
Dziennikarz
Kontakt e-mail: tymoteusz.taczala(at)motorsportgp.pl

Jakub Wójcik
Dziennikarz
Kontakt e-mail: jakub.wojcik(at)motorsportgp.pl

Jakub Ziółek
Dziennikarz
Kontakt e-mail: jakub.ziolek(at)motorsportgp.pl

Jan Płaza
Dziennikarz
Kontakt e-mail: jan.plaza(at)motorsportgp.pl

Bartosz Paziewski
Dziennikarz
Kontakt e-mail: bartosz.paziewski(at)motorsportgp.pl

Weronika Wójtowicz
Dziennikarz
Kontakt e-mail: weronika.wojtowicz(at)motorsportgp.pl

Zuzanna Bębnowicz
Dziennikarz
Kontakt e-mail: zuzanna.bebnowicz(at)motorsportgp.pl

Aleksandra Olszewska
Recenzentka
Kontakt e-mail: aleksandra.olszewska(at)motorsportgp.pl