System DAS nielegalny od sezonu 2021 – zmiany w regulaminie F1

System DAS nielegalny od sezonu 2021 – zmiany w regulaminie F1

FIA wydało decyzję o zmianie w regulaminie sportowym oraz technicznym mistrzostw świata Formuły 1 na sezon 2020.

Zmiany te mają na celu zapewnienie bardziej elastycznych możliwości reagowania na kryzys związany z pandemią koronawirusa i zorganizowaniu jak największej ilości wyścigów w drugiej połowie obecnego sezonu, który jak dotąd nie doczekał się inauguracji.

Zmiany te obejmować będą między innymi wprowadzenie możliwości zmiany kalendarza mistrzostw bez przeprowadzenia głosowania (art. 5.5), a także poprawki do zapisów regulaminu technicznego takie jak uwzględnienie zapisu o zmianie terminu przerwy letniej i związanym z nią wygaszeniem pracy w fabrykach (art. 21.10 i 21.11), zmiany w dopuszczalnej liczbie możliwych do użycia jednostek napędowych, proporcjonalnie do ilości możliwych do rozegrania wyścigów (art. 23.3), a także zakaz prac nad pakietami aerodynamicznymi na sezon 2022 w tym roku (począwszy od 28 marca).

Rada zatwierdziła wcześniej ogłoszone odroczenie wejścia w życie przepisów technicznych z 2021 r. do 2022 r. w celu ograniczenia kosztów. Dalsze środki zostaną wprowadzone po dyskusjach z zespołami. Obejmą one homologację monokoku (od 2020 r.) oraz niektóre inne elementy.

Ponadto nowatorski system Mercedesa, DAS nie będzie dozwolony do użycia w przepisach na sezon 2021 zgodnie z art. 10.4.2.

Zmiany te otrzymały już wymaganą jednomyślną zgodę zespołów. Była ona konieczna, ponieważ są to istotne zmiany wprowadzone później niż na 18 miesięcy przed rozpoczęciem sezonu mistrzostw świata.